Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de stad, terwijl ook zijne uitgaven en uitgangen in het dorp geregeld werden gecontroleerd. Ware niet door de toevallige herinnering van den knecht van Van Sprang bekend geworden, dat -de vrachtrijder den bewusten Zondag in de kerk was geweest, dan ware misschien reeds lang een bevel tot aanhouding afgegeven. Nu echter volgde men eenvoudig de ontvangen instructies in het dorp, langs den weg en in de stad. En de vrachtrijder vermoedde in de verste verte niet dat sommige personen, die hij in de herbergen of in winkels ontmoette en die hem wel eens naar den moord vroegen, toezicht hielden op zijne uitgaven, dat zij de onvermoeide speurders waren die hem nu reeds twee maanden volgden. Ook heden in de stad toen hij met zijn gouden tientje in zijn vest er niet toe kon besluiten het te wisselen hadden beiden hem beurtelings geregeld op de hielen ge zeten. Nu eens bekeek een eenvoudige boer met open mond de uitstalling van den winkel waar Joseph een half ons tabak kocht en had deze niet het minste vermoeden, dat die persoon hem aldus controleerde. Dan weer stond een net gekleed heer naast hem, die eveneens een kleine bestelling deed, of kwam een man in een werkpak met boezeroen een borrel drinken voor de toonbank in dezelfde herberg waar hij er een vatte.

De speurders hadden uitgerekend dat de vrachtrijder sedert de laatste twee maanden alleen in de stad meer dan veertig guldens en rijksdaalders had gewisseld, eerst bijna altijd guldens, den laatsten tijd uitsluitend rijksdaalders. Die bron moest zoo goed als opgedroogd zijn, eindelijk, eindelijk zou hij dan toch eens aan het goud beginnen, want zij voor zich waren vast overtuigd, dat de moor-

Sluiten