Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donkere oogen.

door

Dr. edward b. koster.

Mijn nachten zijn licht voor zonneglans, Mijn dagen vervuld van bonte vreugden, Want in mijn ziel weèrschittert de glans Van donkere oogen die mij heugden.

De eentonigste arbeid wordt me een lust, En vredevol zijn mijne gedachten,

In mijn binnenste leeft de erinnering Aan donkere oogen die mij lachten.

Mijn hart is vol van liefde en zang,

Mijn wilde droomen zijn ter ruste, O zalig is de gedachtenis Aan donkere oogen die ik kuste!

1890.

Sluiten