Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het opvoeden van kinderen, 't Een als 't ander toch vereischt geduld, toewijding en consequentie.

Ook is de hond een leerzame speelmakker voor kinderen omdat deze de eenvoudige deugden en ondeugden, als trouw, gehoorzaamheid, snoeplust enz. in den hond in concreten vorm kunnen beoordeelen. Een vereischte daartoe is dan echter dat de hond karakter hebbe en geen „doetje" of „allemansvriend" zij.

Ik heb van die opvoedende kracht aardige staaltjes gezien; het levend voorbeeld maakt zooveel dieper indruk dan het doode, dat men het kind in verhalen en zedepreekjes voorzet.

Trouwe beesten die honden1 Hoe komt het toch dat ze met hun groote oogen en hun kwispelstaart ons week kunnen maken, zóó week, dat wij ze al streelend lieve woordjes toespreken, woordjes die we anders alleen gebruiken tegen onze kinderen?

Als ik Tom beloofde uit te gaan ging hij over mijn voeten liggen om zeker te zijn dat ik hem niet zou vergeten. Dat werd langzamerhand zijn geliefkoosde plaats. Goed beest, wat heb je dikwijls mijn voeten verwarmd en dikwijls ook.... mijn hart.

Sluiten