Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij geld moeten opnemen, maar dat betaalde hij nu geleidelijk af, en er schoot nog een winstje over.

Nu, dat het geen fabriekswerk was, wat we zagen, bleek duidelijk genoeg. Een brok steen of een bonk lood als tegenwicht, stukken touw van verschillende dikte hier en daar aaneen geknoopt, het verbazende lawaai, dat het toestel maakte, 't waren alle bewijzen te over.

Maar het verhoogde de achting, die wij voor dezen eenvoudigen kerel in zijn boerenpak gevoelden; entoen wij zijn drie vuile koeien hadden zien liggen in zijn stal en het even vuile grootmoedertje begroet, dat klaagde zoo oud, reeds 70 jaar, te wezen, drukten wij met een gevoel van eerbied zijn ruwe werkmanshand en voelden wij in ons hart weder de liefde groeien voor het land, dat zulke zonen bezit.

Sluiten