Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Dat is niet waar, — ik zal hem van avond spreken, hij loopt met verkeerde dingen rond, — en jij moet hem niet zoo hinderen, anders gaat 't niet goed en vooral niet voor onze naam.

H. Ik zal — 'r voor zorgen.

V. Op kantoor moet-ie bij mij komen werken, — met jou gaat dat toch niet.

H. 's mijn schuld niet.

V. Nu ja — dat — dat weet ik niet, — of liever, we zullen daar niet over spreken, — ik zal 'm bij mij nemen.

H. Wil ik 'm roepen, 't is tijd.

V. Nee, hij kan hier blijven, van middag.

H. O — zoo, — er is anders genoeg te doen — Pa.

V. Dat komt in orde — en dat is mijn zaak, —er is in de laatste tijd al genoeg gehaspeld en gemopperd, daar moet een eind aan komen, — wees dus kalm met hem en laat mij oordeelen, jij bent soms wat koud en ruw.

H. Ik zeg toch zooals 't is.

V. 't Is goed, — ga maar vooruit, — ik kom straks.

H. Weet u dat 't beurstijd is.

V. Ja. —

H. O (vertrekt).

V. (Aan de deur). Willem ! (Pauze).

W. (Bleek, lam). Wat blieft u?

V. Ben je ziek? (ziet hem aan).

W. Nee Pa.

V. Zoo (ziet hem ernstig aan). Kom van avond tegen 7 uur op kantoor, 'k wil je spreken.

Sluiten