Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. (Staat op, zenuwachtig naar 't raam.) "N an welke kant moet hij komen?

B. Van den bos — lienks — da klaine pad

zie-de 't?

R. (Gordijntje weg.) O - daar ? — ik zie nog niemand. B. Ze woare zekers al veer. — Joa.

R. (Gaat weer terug, loopt wat, ziet rond.) Ja — dat kan, (gaat weer zitten — doet haar hoed van 't hoofd.)

B. Bin de zoo — verlangend, (zag haar goed aan) Ge moakt oe ziek — hi kumt seffens (jgaat naar de deur) 'k

gleu — neje toch nie.

R. (Was half opgestaan) Nee — nee? (Pauze) B. {Deur weer dicht.) Hi wacht nog enne vrind van um, enne schilder.

R. Een schilder ?

B. Joa, — da hè turn ezeet — enne schilder. r O — ja, dat kan, — ja die zou 'm eens opkomen zoeken, (gaat weer naar V raam).

B. Da schilderke mó lank blieven — k most n koamerke (ziet R. bewegen) kum t um ?

R. Ik geloof — kijk u 's

B. (Ziei) — Joa, — joa — da is 'm, kayk 'm s goan. R. (Zenuwachtig). Ik, — ik zou — wel — iets — B. Wat 'n haast.

R. (Gaat van 't raam). Zou ik, — kan ik niet even

weggaan hiernaast.

B. Waerum — moar —joa — bin de bank ? Kum.

R. Nee — maar.

B. In 't koamerke — maar blaijf toch hier. R. Ja, (wil blijven) of (tweestrijd) nee, — ik zal maar, (gaat naar deur links, bedenkt zich, gaat eindelijk heen).

Sluiten