Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. (Denkende dat R. 'r nog is, slaat over de deur geleund). Kum, kum, — (ziet R. niet) sun roar maiske, {wenkt W. die zij aan ziet draven). Joa, — joa, — val moar nie, {men hoort iemand snel looperi).

R. {Komt weer binnen, blijft op de vloerplank).

B. (Ziet haar). Daer hè 'd 'm, {zij doet de deur open).

W. {Elijft even in de deur staan en wil nog niet zien, komt dan geheel binnen).

R. {Gaat hem als of zij vergiffenis vroeg, tegemoet).

W. {Loopt snel naar haar toe en wil haar kussen doch wacht, neemt haar hand).

R. (Geeft hem ongegeneerd een zoen).

W. {Doet zeer verward).

B. 'k Zal moar gaon. (W. en R. letten er niet op, B. af).

W. (Lacht gelukkig).

R. {Glimlachtgoedig). {Pauze). {Ze zien elkaar aan, drukkend).

R. 't Is toch — wel goed — Wim?

W. (Knikt zeer vele malen ja, eerst lachend, dan denkend en starend).

R. Ik heb 't maar gedaan, ik — moest wel, {beteekenisvol). Is 't goed? — zeg, — ik wou bij je zijn — en.

W. (Barst los). Ja! ja! ja! Jezus, ja — Rijntje, ja, 't is goed. (Pauze). Ja 't is goed, — 't is 't beste, (ziet haar lang aan van V hoofd tot de voeten). Ja t is goed (Pauze). (Denkt, ziet rond, en daarna naar R.). Ja 't is goed, — 't is goed, (gaat zitten). Ik wist niet, dat dat oók kon, (staat weer op). Wist jij dat?

R. Nee, — vroeger niet — maar nu wel, — nu juist wel, ik moest.

W. (Peinzend, gaal weer zitten). Maar nu wel. — (Pauze).

Sluiten