Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouw meer — (verheugd) als ze 't 's aannemen, — zeg Chris, — Chrissie, als ik mijne gedachten, droomen, fataziën leven zie.

R. We gaan alle drie kijken, — we gaan tegen elkaar zitten, ik in 't midden — voorover gebogen, met zulke oogen kijken en beven, — wat zullen we elkaar knijpen en stooten geven, — en als er dan geklapt wordt en bravo geroepen wordt, — o, o, Wim, — Chris, (jeukt haar hoofd).

C. En 't is een goed stuk, — zeker, — zeker.

W. O — ja, maar er zijn hier en daar nog — leelijke of liever vage dingen in, zooals je zegt.

C. Die schrap je 'r wel langzaam uit.

R. (Luisterde opeens, gaat op zitten). Stil 's, (allen zwijgen).

W. Wat —

R. (.Luistert nog). Ik dacht, dat er iemand sprak, buiten.

C. Ik heb niets gehoord.

W. Ik ook niet.

R. Ik hoorde toch, — maar mijne ooren suizen zoo. Wat is 't donker buiten, — 't was zeker de wind.

C. (Staat op, gaal door V raam zien). Wim kijk 's, wat is dat mooi.

W. (Gaat ook zien, R. volgt). Ja.

R. (Kijkt ook).

C. Het is of de heele — wereld in twee deelen is gescheurd.

W. Door die wolk.

R. Hoe zwart hè.

C. Willen we nu de hei 's opgaan.

Sluiten