Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, N a a r hui s."

DOOR

C. V.

„Goed, \ rijdag dan maar," en dokter was weggegaan van t bed zonder in de verste verte te weten, hoe zielsgelukkig hij temmetje met die uitspraak maakte. Maar de zuster wist het wel, want Femmetje had in haar eerst eene geduldige toehoorster gevonden, later eene belangstellende raadgeefster en nu eene goede voorspraak bij den dokter. Toen de verpleegster tranen zag in Memmetjes oogen was zij daarover in 't minst niet verbaasd; zij maakte de verkeerde veronderstelling niet, die de dokter zich veroorloofde te maken, namelijk, dat t emmetje wat al te gauw aan 't huilen was te brengen.

De patienten, die met haar op eene zelfde zaal lagen, konden voor die tranen in 't geheel geene oplossing vinden. Huilen als je je zin kreeg en naar huis mocht?

Hoe onbeleefd en ondankbaar, dat zij niet eens den dokter bedankte. Hij had toch zooveel voor haar gedaan en er haar toch zoo mooi bovenop geholpen. Maar zij allen wisten het niet; zij kenden noch P>m-

II

Sluiten