Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw werd? was hij eigenlijk niet veel beter dan zij?

Wat had ze naar hem verlangd in die vier dagen, dat hij weg was! wat hadden haar die lang en treurig toegeschenen! Wat had ze hem altijd duidelijk voor zich gezien: z'n vierkante schouders, zijn góed gezicht, zijn rustige manieren, zijn zachte wijze van omgaan met zijne moeder.... en nu ze dat van hem wist? verlangde ze nu niet meer naar hem? zeker! Ze verlangde er naar hem te zeggen, dat ze hem liefhad zooals hij was — dat ze hem nog liever had om zijn serupules, om zijn weinig idee hebben van zich zelf — te weinig. En dat van vroeger, die andere? neen, ze kón niet jaloersch zijn: 'n voorbijgaande passie was het geweest, meer niet! die vrouw had hij niet met zijn hart bemind: als hij van Hetty hield zooals zij van hem .... dat was in een menschenleven maar éénmaal mogelijk. Ze was er mevrouw Hartefelt zoo dankbaar voor, dat ze haar alles verteld had, alles was nu opgeklaard, ze wist nu zeker, dat hij haar liefhad! wist ze dat eigenlijk niet al lang? ja, maar nu geen onrust meer, geen twijfel — ze herinnerde zich een gesprek dat ze eens met Willem gehad had — lang geleden. Hoe ze zich haar echtgenoot voorstelde? had hij haar gevraagd. Ze had zich nog nooit een voorstelling van die persoon gemaakt, had ze toen geantwoord, „maar, nu ze er over dacht — ja, eerlijk, flink, vooral niet dom, weinig idee van zich zelf!" Had ze toen zonder het te weten Willem beschreven?

Wanneer zou hij terugkomen? hoe zouden ze elkander ontmoeten? wat zouden ze zeggen?Gedurende de dagen, die nu volgden, sprak mevrouw geen woord meer met

Sluiten