Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik op informatie uit naar de prijzen van koperband.

Toen de noodige materialen waren verzameld, togen wij aan het werk.

Bij zonsopgang zaten wij zekeren vacantiedag reeds bovenop de villa, waar kruiselings over het dak twee koperstrooken werden bevestigd; de eene van de vóórgoot over den schoorsteen heen naar die aan de achterzijde, de tweede van links naar rechts. De goot zelf verbond de linten onderling.

Aan de achterzijde werd de lange strook, die van vóór af over het dak heen liep, in den grond gelegd tot bij den weiwaterput en daarin een rondgebogen koperdraadnet neergelaten, waardoor de geleiding stevig was heengevlochten.

Reeds een paar dagen later kon ik de werking van deze inrichting op Ooms gestel waarnemen.

Weèraal en goudsbloem, barometer en kikker, klaver en steekvliegen, donderkoppen en bloedzuiger kondigden in schoonste harmonie „ei pruuses wèèr" 2) aan, name lijk een onweer uit het Oosten.

Het zenuwachtige heen en weer loopen was in vollen gang, en ik verwachtte reeds hem plotseling in de muurkast te zien verdwijnen toen ik een laatste redmiddel waagde:

„Oome Stève," zei ik, „zölle veer2) noe ins op 'et daak gaon zitte en de stang vasthaaie 8) ?"

Oom stond stom van verbazing, want blijkbaar had het vertrouwen hem op het gewichtige oogenblik geheel verlaten.

I) Een Pruisisch onweer.

2) Zullen wij.

3) Vasthouden.

Sluiten