Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T h e a.

EEN SCHETS DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

Een middag in brandende hette.

Paars-overgloeid golft de bloeiende hei onder den straffen, warmblauwen hemel, in het blakerend zonlicht, naar den wazigen horizon weg, met in dat bruinig paars bleekend, verspreid, als kaal-gesleten plekken op een donzig kleed, kleine vlakten van geel zand, scheiwit opschitterend in de zonnebranding.

Primitief, in onhandige strompelingen vooruit, slingert een smalle zandweg door de heivlakte heen, nu en dan plots eindend in een uitrondende zandplek, om wat verder zich weèr voort te zetten, hobbelend en strompelend, en eindelijk, aan den gezichteinder langs een heuveltje naar boven haspelend, tegen het hemelblauw te stuiten.

Aan gene zijde van het groepje dennenboomen, dat spichtig, scherp-gelijnd tegen de klare lucht aanstaat, verdiept het pad zich tot een soort van hollen weg, die met fiks-besliste bocht naar links afwijkt en dan weèr afloopt, wit en zonnig steeds, in zijn nieuwe richting naar het blauwende verschiet.

Sluiten