Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n „standje" krijgen van den Eersten officier, omdat er 'n stuk goed buiten boord hing, toen de Grootvorst passeerde — „die verdomde bosschieter ook, die z'n vuile boezeroen nu juist in de poort moest leggen, en net precies aan de kant waar de Grootvorst passeerde" — maar gelukkig had de „first" ') niets gemerkt.

En zoo zien ze allen zich weer als gewoon officier van de wacht bij buitengewone gelegenheden, dagen van te voren rekenend of ze dien dag ook de wacht zouden hebben of niet — want wat hadden ze er erg tegen op gezien! 't was ook voor 't eerst dat hun zoo iets voorkwam en wie zou dus het koopje snappen? De Commandant was dien dag niet te harden geweest, afged. nderd lastig, en de Eerste officier één en al overstuur omdat „den ouwe" zoo te keer ging. Toch hadden ze later in de longroem schik gehad over die zenuwachtigheid van den Eersten officier. Zij zouden zoo nooit zijn — wel nee, waarom ook? 't kwam toch alles op z'n pooten te land!

En....? — Zij zijn later Eerste officier geweest en Commandant geworden en .... denken nu eenigzins anders over de Eerste officieren en Commandanten van toen, menschen waarvan een enkele nog Hoofd- ot zelfs Vlagofficier is, maar verreweg de meesten al gepensionneerd of.... „ook al dood" zijn — 't was toch nog zoo heel lang niet geleden, een jaar of twintig misschien. Wat zou er met hèn gebeuren? — Ook gepensionneerd vóór ze 't vroegen? — Wel neen, daar zouden ze wel voor zorgen. Nee, nee! eerst Comman-

i) Verkorting van f i r s t-lieutenant (Eersten officier).

Sluiten