Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 't „que d'innocence, que de candeur!" aan Clairette in de Angot toegezongen. En die dames ! — zoo volbloed Europeesche als min of meer Indische — zoo kostbaar en toch niet te dik gekleed. Mooie gezichten, prachtige profielen; allen — zoo heerlijk gevormd! Mohammats paradijs kan geen bekoorlijker vrouwen bezitten; 't is niet mogelijk er méér, zoo jongere als al wat oudere, bij elkaar te zien. Niet één is er die niet overwaardig is ten minste bekeken te worden. Zeker, eenige zijn al wat corpulent; maar wat mooi gevormde armen, wat vriendelijke gezichten, wat prachtige tint dan en revanche !

Alle heeren zien er dan ook bepaald vroolijk uit: men zou zeggen, dat het feest hen nu reeds animeert: zij zien met oogen, die alles voor altijd in zich willen opnemen. Sculpturaal schoon is zeker overal te vinden, maar een beeldhouwer had hier zijn modellen voor meesterlijke Venussen of Juno's maar voor t grijpen.

Al wat Batavia en omstreken aan voornaams had, en ook wel aan minder bepaald voornaams, maar toch altijd tot de fatsoenlijke of ambtenaars en militaire wereld behoorend, was hier bijeen. Indië is in de eerste plaats een ambtenaars maatschappij. Het absoluut gezag door Europeesche of Indische autoriteiten, van hoog tot laag, door overheerscher en overheerschten, al naar de omstandigheden uitgeoefend, sedert hoeveel jaren? doet nog alles in het Oosten !

Handel en Nijverheid zijn ook ruim vertegenwoordigd zeker, en door mannen die meer met millioenen

omgaan en vrij wat ruimer inkomsten hebben dan de meeste van die schitterende ambtenaren en officieren, maar toch — ofschoon handel de oorzaak was van

Sluiten