Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zal ook ik in al mijn nederigheid maar daarover straks. Nu blijven we er nog buiten.

Fraaie stoelen, ofschoon natuurlijk veel eenvoudiger dan die op de estrade, zijn langs de hoogst eenvoudig gedrapeerde muren, en schilderijen en gravures: de portretten van de Majesteiten du jour — de Tzar en Tzarewna natuurlijk en evidence — verbonden door russische en nederlandsche vlaggen en wimpels, breken de eentoonigheid van de wandvlakten. Anders is er niets bizonders in de zaal aangebracht.

De Raden van Indië met hunne dames, de VicePresident en echtgenoote aan 't hoofd, de Commandanten van Land- en Zeemacht, de Leden van den Hoogen Raad ook met hunne dames, de haute Eglise — zij naderen de estrade en maken hun opwachting aan den Gouverneur-Generaal en Mevrouw.

En buiten de Societeit, op den weg — grauwig zoo ver het licht van onder de marquise van de voorgallerij er op kan vallen, en verder donker — staat in een grooten in 't midden platten halven cirkel: de inlandsche bevolking van Batavia. Een massa min of meer hel gekleurde baadjoes (geele, roode, groene en in alle kleuren gestreepte buisjes) en broekjes van Javanen en Maleijers, en de meer donkere sarongs der vrouwen zijn alleen te onderscheiden; want de gezichten, handen en voeten verliezen zich in de duisternis. Alleen de witte plekjes van oogen en hier en daar een tandenrij teekenen zich af. Ter eere van het feest, het groote feest van den Grooten Heer — den 1 oewan Besaar zijn allen in feestgewaad, de kleeren van arie-tjoemahat

Sluiten