Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't zwart. „Die rechtse, dat is em!" hooren we zeggen, ofschoon eigenlijk niemand te Batavia de Tzarewitch nog goed gezien heeft.

Een ijverige maar door de spanning en 't wachten wat overstuur geraakte officiant, die naar den Tzarewitch moet uitzien om 't teeken te geven voor 't russische volkslied, en daardoor den Gouverneur-Generaal waarschuwen, geeft dat teeken, en dadelijk begint de muziek.

De Gouverneur-Generaal daalt plechtig van de estrade en plaatst zich bij den ingang der salle-d'honneur. Alle Raden van Indië en de andere Hooge Heeren omringen hem, wat achterwaarts en ter zijde. Met aandacht staren zij naar de menigte in de voorgallerij waarvan zij, onbegrijpelijk, maar steeds.... de ruggen blijven zien. Waarom komt er geen opening in die foule, de Grootvorst kan er toch zóó niet door? Hij moest nu toch

al hoog en breed Wat is dat? — Houdt de muziek

op? en 't russische volkslied is nog niet uit! De laatste regels moeten nog komen!? 't Russische volkslied kent nu iedereen op Batavia; veertien dagen lang is't overal gespeeld!

Een deel van de foule, de achterst staanden, gaat blijkbaar teleurgesteld mompelend weer naar zijn plaats in de binnenzalen; en er komt nog maar geen Grootvorst. — Niemand! — Daar dringt zich iemand hoogst beleefd maar toch erg haastig door de menigte. De adjudant van den Gouverneur-Generaal was een poolshoogte gaan nemen en loopt nu zeer geaffaireerd op zijn Meester toe. 't Hooge woord moet er uit: door 'n vergissing, hoe wist men niet, maar.... 't speet

Sluiten