Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer naar die andere dame schijn te kijken dan naar haar? Ik kijk haar eens goed aan: 't was toch ook nog een jonge vrouw en óók net getoiletteerd. Ze lacht heel natuurlijk en is dus niets boos; daarom vraag ik verder.

„Wilt u mij een groot plezier doen?"

„En dat is?"

„Met mij meegaan naar die dame en zien of u gelijk hebt?"

„Weet u wel dat ze getrouwd is? — 't Is geen jong meisje meer: U mag eigenlijk niet meer naar haar kijken."

„Zoo mevrouw, is ze al getrouwd! Nu dat zou 'k waarachtig niet zeggen."

„Ja, en ze heeft al 'n groote dochter ook, maar die moet van avond natuurlijk t'huis blijven.

„Hoe is 't mogelijk, die slanke vrouw! heeft die al groote kinderen?"

„Maar één — en een is geen."

„Nu, maar dan heeft zij zich toch verbazend goed gehouden, 't is nog net 'n jong meisje .. .."

„Kom, laten we nu maar gaan waar u heen wilt."

Zoo mag 'k 'n danseuse; niets geen tinka's (kuren), niets van nu maar dadelijk te willen gaan zitten, zoogenaamd uit vermoeidheid, omdat haar 't een of ander niet aanstaat.

Wij gingen door de zalen. Mijn griekin was onder de menigte verdwenen — doch wij stapten maar dapper door. Op ééns: daar was ze weer, links een end van ons.

„Mevrouw, die kant moeten we uit; daar is ze!"

Sluiten