Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzaam de ree van Batavia. De beide andere kolossen volgen.

De Tzarewitch gaat regelrecht naar Japan. Daar zal zijn leven bedreigd worden door een fanatiek inboorling, voor wien elke vreemdeling in de nabijheid van zijn Heilige hoofdstad, een gruwel is. Doch de reuzenvuist van Prins George zal den aanvaller met één slag tegen den grond slaan! en de Tzarewitch, Tzaar geworden, zal hem ter belooning .... maar daar hebben we ons thans niet mee bezig te houden. De 1 zarewitch is vertrokken, nu komen over 'n paar maanden of zoo, onze ridderorden!....

De Gouverneur-Generaal en Mevrouw zijn blijde dat alles zoo goed afgeloopen is — ook met het Thé-dan-

sant dat zij zich voorstelden te geven

op Vrijdag, den zooveelsten, ten acht ure,

ter Eere enz. enz.

En ik? — Ik had mij best geamuseerd, zeker méér

dan Zijn Keizerlijke Hoogheid, en misschien ook

wel dan den Gouverneur-Generaal en Mevrouw. Ik had met mijn griekin wel wat langer willen dansen, dat 's

waar, maar dat had nu niet anders gekund en

mijn andere danseuses waren toch ook lief geweest.

En nu 't hinkende paard — dat achteraan kwam. Nauwlijks was de Grootvorst weg of de Esmeralda moest zoo gauw mogelijk naar Atjeh; de Sultan en Toekoe Oemar wilden nu geen oogenblik langer meer op hun onderwerping wachten.

Wij gingen dan ook nog den volgenden dag; maar o! toen we in zee waren en de machines een paar

Sluiten