Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal voordoen dan gij denkt, waarop ik u die woorden zal mogen toevoegen. En daar wil ik een vat garsten-

bier op verwedden!"

„Welnu!" riep juffrouw Anna zegevierend uit, „den dag waarop gij mij, in welkdanig gezelschap ook, zult kunnen zeggen dat ik den onderwijzer gekust heb, stel ik tweehonderd frank beschikbaar voor de armen der gemeente."

„Juffrouw, met veel genoegen neem ik akte van uwe woorden."

„Gij zult er niet veel last mee hebben," spotte Anna, want overal waar gij komen zult, zal ik, als deftige vrouw, het mij ten plicht beschouwen, weg te blijven!"

Toen Anna Wolvers zich op het punt bevond de kamer te verlaten, tikte de burgemeester met den vinger vertrouwelijk op haren schouder en sprak ernstig.

„Juffrouw, laat ons nooit vergeten, dat het altoos onvoorzichtig is, — om niet het woord roekeloos te bezigen — kwade voorspellingen te doen, want het zou dwaas zijn te beweren, dat de wonderen uit de wereld zijn. Wat meer is, in vele omstandigheden is het eeuwenoud spreekwoord nog altijd waar, dat degene die lest lacht, best lacht!"

VI.

De betrekkingen tusschen Anna Wolvers en den onderwijzer waren weldra in de gemeente voor niemand een geheim meer, en zelfs kwam in menige

Sluiten