Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet, dat je heusch niet kunt oordeelen over alles, je wilt de dingen verbeteren, maar je ziet nu nog niet in, dat het onmogelijk kan, bijv. om alle studenten afschaffers te maken, Pidée est jolie ...."

„Jij zegt dus, dat het moet blijven bestaan, al dat leelijke .... er zijn honderden die denken van niet, maar nu doet het me pijn, ik wil er niet meer over spreken."

Spoedig daarop ging zij naar huis, den heelen weg over denkende aan dien wonderen invloed van haar op hem. „Zonder jou kan niets van mijn werk me meer schelen," zij schrikte van de beteekenis, die in die woorden kon liggen, dat wou ze niet aanvaarden, zoo'n verantwoordelijkheid. Zij begreep niet waarom dan toch hij van haar hield'? Zij had er niets voor gedaan, ze gaf hem nooit de openbaring harer ziel, liet hem nooit haar strijd om goed te wezen zien, en ontkende het ook altijd, als hij zeide, hoe goed zij was.

Hij had haar dikwijls genoeg laten merken, hoe niets hem te zwaar was voor haar geluk, hoe groot de plaats was, die zij innam in zijn leven.

Maar zij schrikte bij de gedachte dat hij haar ooit zou kunnen vragen iets op te geven om zijnentwil. Zij had haar eigen levensplan gevormd, zij had haar roeping, en hij nam daarbij geen plaats in. Heelemaal buiten haar leven van later liet ze hem staan, slechts voor het tegenwoordige duldde ze zijn liefde en adoreerde zeive een irreëele voorstelling van hem.

En dacht toch werkelijk soms in volle oprechtheid, dat ze hem ook liefhad, en dat het haar groote kracht was, die maakte, dat ze er zich soms heelemaal aan onttrekken kon.

Sluiten