Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door vele vrouwen. Wat is het toch mal, bespottelijk gewoon.

Zie je Lie, dat vind ik het verkeerde van de heele vrouwenbeweging, dat bijna allen zonder uitzondering zichzelven op een boogen troon van wijsheid en meerderheid plaatsen en van daaruit hun omgeving beschouwen. In haar hart voelen zij zich verheven boven den man, dat kun je zoo merken aan het meeste, wat er van literatuur uitkomt. Nu is 't wel waar, dat dit slechts als de reactie van het vroegere meerderheids-erkennen van den man beschouwd moet worden, maar 't maakt toch een heel dwazen indruk, en zij komen er in zoo'n vreeselijk onwaren toestand door, en verbijsteren er anderen mee, die nog niet hebben een eigen inzicht en opvatting van de dingen.

Maar ik ben het volkomen met je eens, dat de beweging goed is,.... alleen, je moet er je een weg in kunnen banen, door al de verwarring die er nog in heerscht zou je licht op een dwaalspoor kunnen komen. Je moet alles ervan onderzoeken met je eigen gezond verstand en door je eigen oogen bekijken, niet door die van een ander. Machtwoorden gelden niet op dit gebied. Het is een zaak van ieder voor zichzelf om uit te maken, in hoeverre zij instemmen met de algemeene beginselen die eraan ten grondslag liggen. Het moet worden een individueel beschouwen5 vereenigen kan men zich dan in den strijd voor een der vele doeleinden, nadat men tevoren alles ervan goed in zich heeft opgenomen en verwerkt, 't Idee om er een soort vrijheidsoorlog van te maken vind ik dol!

Sluiten