Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ook al zoo'n oud nest," zei iemand uit Ostende die er heen verdwaald was, en dien we aan het station ontmoetten. „Ten minste de Markt. ..."

We zeiden dat we hem een mooie renaissance-kerk zouden laten zien.

„Wij hebben bij ons wèl Remonstrantsche kerken, zei hij, maar dat geloof hebben we niet; dat kan me ook niet schelen. Er is toch al verdeeldheid genoeg in de wereld. Ze hoeven er niets bij te maken."

't Is volstrekt niet ongelooflijk dat iemand in Holland een geloof machtig is en de geschiedenis van de gelooven geleerd heeft, en toch de Renaissance-kerken niet kent. Want waar zou men dat ook leeren ? Hoe menig gepromoveerde .... Pardon, hoe menig leerling die eind-examen aan een Hoogere-burgerschool afgelegd heeft, kent het verschil niet tusschen Gothiek en Renaissance! 't Is droevig, Mevrouw, maar 't is waar! Gij die met uw kinderen reist om ze een opvoeding te geven en hen op den top van de hoogste bergen versche zeevisch laat eten, beseft zelf niet genoeg wat er aan hun geestelijk voedsel ontbreekt, omdat ge vertrouwt dat zij nu toch alles weten. Ja, ze hebben de Farao's uit hun graf gehaald, de Ramsessen en Nabochodonossurs; zij weten in welk jaar Jean Paul geboren en Jean Jacques gestorven is, maar ze zien er niets van als er een Rococo-kerk staat op een Byzantijnschen toren.

In Vlaanderen is dat heel anders. Daar wordt de kunst gediend; daar worden de muren van leeg staande gebouwen beschilderd met tafereelen uit de geschiedenis; daar worden optochten gehouden die ons de Kunst

Sluiten