Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene stadsschool en op de hoogte van de exameneischen. Daarbij had ze met Jacob toch zoowat alle vakken meegemaakt en in die vijf jaar genoeg kunnen leeren en onthouden, dan dat haar de verdere studie veel tijd zou kosten. Met een vol jaar technische leiding zou ze er best kunnen komen. Wie weet? Zou zij, nu ze door Salomons hulp weldra netjes voor den dag kon komen, niet een gezin kunnen treffen, waar ze de kinderen hielp aan 't huiswerk?

O, met de zes gulden in de week zou ze rijk zijn. Zuinig blijven leven tot den grooten examendag. En dan zou ze werken en genoeg gaan verdienen om haar moeder in 'n zenuwlijderspensioen te doen verplegen en genezen. En Salomon kon dan bij den oppervoorzanger les nemen en — wie weet? — cantor worden in eene groote Joodsche gemeente, hij met z'n week lyrisch geluid en beschaafde uitspraak. Zij zou wel zorg dragen dat hij niet met zich sollen liet. En Jacob zou hem wel willen helpen en hem zooveel Joodsch leeren, als de kerkelijke reglementen van den voorganger eischten, niet waar?

Jacob, bij die taal vol trouw en liefde en hoop, had 'n gevoel van warmte doorstroomd. Zeker, hij dacht aan haar, hij zou alles doen wat zij verlangde. Had ze hem niet zoo lang geholpen aan zijn werk? Was 't niet door haar hulp geweest, dat hij eerder 't admissieexamen had kunnen afleggen dan zijne klasgenooten ?

Als Salomon thuis kwam van de fabriek, moest hij maar eiken avond bij hem komen, dan zou hij hem de afdeeling van de week doornemen, de goeie jongen zou z'n best wel doen.

Sluiten