Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch ging het zaakje slecht; zóó slecht, dat zelfs in goede weken de zaak deerlijk in het krijt raakte bij de firma Metz en Roozelaar; zóó, dat Salomon ten slotte het besluit nam, met de kar de stad rond te gaan om de inkomsten uit den fruithandel te vermeerderen.

Roza had nog steeds geene lessen gevonden, 's Morgens voor dag en dauw moest Salomon nu er op uit, ventende langs de huizen, roepend met zijn helder geluid, de waren die hij verkocht, aardbeien en kersen. Vooral in de Plantage had hij goede klanten, die hem nog al wat afkochten, om z'n mooie stem en beleefde voorkomendheid.

Dat Roza veel vorderingen maakte, kon men niet

zeggen.

" Eerst had ze een maand lang te bed gelegen, droomend, suffig, kuchend.

Toen de hoest bedaard was, had ze werktuigelijk naar de boeken gegrepen, maar de lust ontbrak haar; ze teekende poppetjes aan den rand van haar boeken, of sneed mannengezichten — met grove baarden, aan de kokosnooten.

Ruw werk had de dokter haar verboden; nu en dan veegde zij den grond aan, zij, vroeger zoo kraakzindelijk en 't gebeurde wel eens, dat Salomon zelf de kruimels op moest vegen na den eten.

Ze zat gaandeweg te suffen, of was uitgelaten, maar hebben deè je niks an 'r. Moeder was nog beter mee om te springen!

Salomon maakte zich erg ongerust. De dokter zei niets en als hij Roza aan 't werk wou krijgen, dan trok ze hem 'n langen neus of noemde hem een vervelenden

Sluiten