Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen hoe beeldig het er buiten al begint uit te zien val me nou niet in de rede, ik weet wel dat je al een paar keer getoerd hebt; maar wat ziet men nu in zoo'n dichte kast als een vigilante — geloof me je zult er heel en al van opfrisschen en, dan wou ik je verder voorstellen, met mij mee naar huis te gaan; ie gebruikt dan (wees maar niet bang, Suus, ik zal haar geen koffie geven of spek voeren) bij ons je kopje cacao of glaasje melk of wijn (je ziet er is keus) je eet een eitje, en een boterham met rookvleesch, (we hebben een overheerlijke ossetong op schotel, Suus, een van Aalbers, daar moet je er ook eens een laten halen en ze dan zelf koken, dat is toch altijd de baas) en, al peuzelend luister je naar wat tante Coos en ik je te zeggen hebben, meisje; bevalt het je soms niet, dan gaat het, dunkt mij, gemakkelijker voor je, zoo al etende en drinkende een verontschuldiging, een uitvlucht te bedenken.

Kom, laat het mooie weer nu niet voorbij gaan en mij niet langer wachten. Tante Coos zal niet begrijpen waar ik al dien tijd ben gebleven en, als we nu het bolwerk nog omloopen, gaat er minstens nog een kwartier mee heen voor we thuis zijn.

Alsof ik nu lang van stof was, o, tante Wim!

Ondanks mezelf toch een beetje nieuwsgierig naar wat de tantes mij konden te zeggen hebben ('t zou wel niets van Tom zijn, daar behoefde ik niet voor te vreezen of _ 0p te hopen) deed ik nu zooals tante mij had gezegd en liep naar boven, naar mijn kamertje, nauw hoorend wat moeder mij toeriep (iets van een doekje onder mijn mantel doen en van mijn nieuwe, warme laarzen aan te moeten trekken) Jacq in 't voorbijgaan even

Sluiten