Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Papa, anders neemt ze 'm niet, hij moet juist zoo zijn als Papa, en zoo doen als Papa en zooveel van haar houden als Papa, o, wat zal ze dan gelukkig wor

den! Zou Van der Horst? zou hij hij was heel

aardig vandaag; en ze ziet hem weer in haar verheel ding voorkomend doen tegen haar en amicaal met Papa in de volte van de concertzaal.

Ineens worden haar gedachten weggeschrikt door 't geluid van een deuropengaan in de eetkamer; ze ziet zich nu weer plots in 't dikke donker zitten, een zwarte egale omgeving, behalve bij 't raam, waar 't licht van buiten flauwtjes doorschijnt. Ze hoort iemand bewegen in de kamer daarnaast, maar weet niet wie 't is; plof hoort ze ineens van de gasvlam, en tegelijk schiet een hel licht tegen haar donkerte door de rond afgeschuinde opening tusschen de twee kamers; even moet ze de oogleden toeknijpen, maar dan, ze smal openaarzelend, kan ze den lichtschijn velen en kijkt weer gewoon naar de lichtere ruimte.

Doortje, bij de tafel, vlak voor de deurscheiding neemt 't tafelkleed af en vouwt 't op met wijd armbevvegen; de heele figuur teekent zich zwart af tegen den fel hellen achtergrond van 't verlichte vertrek; ze schuift weg in 't ongeziene, daadlijk weer verschijnend, aan den anderen kant van de tafel in het volle licht, dat nu de kleuren duidelijkt van 't zwartje japonnetje met 't hooge witte schort scherp eraf, 't kokette mutsje wit op t blonde haar en de roode koonen frisch tintend 't leuke gezichtje; ze vouwt 't tafellaken uit over de tafel, glad strijkend even hier en daar terechttrekkend; 't schitterwit van 't uitgespreide schoone linnen heldert tegen haar op

Sluiten