Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinnering, lagen overal, in alle galerijen en overal waren de muren volgehangen met klewangs, met krissen, ouderwetsche donderbussen en takken van bamboe-doeri, en gamelangs en andere Indische muziekinstrumenten en een groote hoed van bijna een meter middellijn en een bekkeneel, verbruind door den langen tijd, van een Chineesch opperhoofd, en dat doodshoofd had die hoofdman aan Bronbeek vermaakt, wat denkelijk wel anders bedoeld zal zijn, door onzen vriendelijken leidsman. Nu en dan passeerde een invalide marcheerend, of strompelend, schrijdend of huppelend op een kruk, er was er één bij met een heel groot klewanglitteeken op de wang, één met een voor immer gesloten oog, één met misvormde, verminkte hand, één met een wit verband om zijn hoofd, één met een houten been, één met een leege linkermouw.

Het is geen jacht op effect, dat ik dit zoo neerschrijf, maar zoo, in een rij, zag ik ze allen, een doodendans van Indische ellende, een zwijgende aanklacht tegen Atjeh. Hier leeft het verstarde aandenken aan bloedig gevecht, hier leeft de herinnering aan menschenmoord in de hooge gangen en hallen. Maar ik schreef al te veel. gedenk neer, waar ik mijzelf beloofde feiten te geven. Ik zal ze geven zonder meer:

In een der benedenzalen wordt de kerk gehouden. Eerst komt de dominé en daarna de pastoor of omgekeerd. Gedachtig aan mijne belofte mag ik hier dus feitelijk niet bijvoegen, dat dit een prettige verdraagzaamheid is. Tegenover het Katholieke hoogaltaar hangen op zwart fluweel achter glas vele, zeer vele ridderkruisen van overleden soldaten, meerderen en minderen

Sluiten