Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gooien ot van op het spel zetten van je reputatie van voorname onder de voornamen; neen, je kunt in zulke gevallen niet te voorzichtig zijn!) niet alleen geen acht sloeg op mijn vergoelijkend (ja zuster, zonder overdrijving vergoelijkend, want je moogt het gelooven of niet, mijn been doet nu nog zeer en 't zou mij niets verwonderen als de nagel er afging): o, 't is niets mijnheer (zoo zie je waarheid bovenal) en dit dus geen antwoord waardig keurde; maar bovendien zich nog, voordat hij goed en wel was gezeten, achter zijn boek verschool ? Ik zou wel eens willen weten wat voor kwibus hij is. Denkelijk een jonkertje of baron die zich inbeeldt dat de van zijn vaderen geërfde titel hem het recht geeft zich boven anderen verheven te achten en die niets ■verstaat van het „noblesse oblige". En hinderde het jou niet, W impje, zooals die nuf, na je van onder tot boven te hebben opgenomen, op zij schikte, alsof ze vies van je was (ze mocht wilien dat ze zoo'n teint had als jij) en verder deed alsof je lucht was? Neen, dan de passagiers uit de tweede klasse! Er mogen al eens minder erkende grootheden onder gevonden worden, ze winnen het, juist daardoor meestal, van deze, in eenvoudige, ongekunstelde vriendelijkheid en beleefdheid, en ze geven iemand om zoo te zeggen nog weer eens een terugblik op den tijd toen het minder gejaagde reizen per diligence of trekschuit een gelegenheid meer aanbood om menschenkennis op te doen en je vriendenschat te vermeerderen."

Ik behoef nauwelijks te zeggen dat tante Doornick het op dit punt volstrekt niet eens was met hare zuster. Zij zag niet in wat men aan al die menschenkennis had

Sluiten