Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam te maken op de smaakvolle, teekenachtige kleederdracht der jonge, knappe, frisch uitziende deerns en vooral ook der oude vrouwtjes die haar in heur vreem den tooi „Anneke-Tanneke" uit de sprookjeswereld voor den geest riepen.-

Zoo viel de reis ons niet lang — trouwens, is er wel lang of ver in ons klein, klein Nederland"? — en bereikten we Zeeland's hoofdplaats, zonder dat we ook maar een oogenblik aan verveling hadden gedacht. Maar o, 't zou heel anders zijn geweest, zoowel voor tante Doornick als voor mij, wanneer tante \N im aan „haar zin had botgevierd" door in een andere coupé over te stappen en we haar gezelschap hadden moeten missen.

Lief mensch, zij verstaat bij uitnemendheid de kunst van zich te geven, en heeft ze de gelegenheid iets voor zichzelf te vinden, 't is altijd om aan anderen ervan mee te deelen.

*

* *

Aan het hoofd van mijn, hoe zal ik het noemen, opstel of gedeeltelijke autobiographie, schreef ik: „Met de tantes naar het Badplaatsje". Het kwam mij daarbij niet in de gedachte een reis- of plaatsbeschrijving te gaan leveren. Eerlijk gezegd, zou ik er niet toe in staat zijn. Als ik terugblik naar die dagen te D. doorgebracht, zie ik eerst niets of wat daarmee gelijk staat. Dan.... eensklaps licht en zonneschijn. Als in een toovergloed ligt daar het schoonste, het heerlijkste moment van mijn leven. En als ik er nu bijvoeg dat het plaatsje, dat wij bezochten, allerliefst, ja schilderachtig is gelegen, dat de bos-

Sluiten