Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwaling.

DOOK

CERTI FINES.

„Maar ik wil het niet anders," zei Lvdia en kamde haar lang goudbruin haar uit dat als een mantel om haar schouders viel.

Ze stond voor de groote psyche in de logeerkamer van haar vriendin. Die kwam nog eventjes bij haar praten, voor ze ook ging slapen, zooals ze dat vroeger als jonge meisjes al gewend waren. Zoo'n rustig, heel vertrouwelijk na-babbeltje over alles wat op dat oogenbük maar opkwam in haar hoofden, kleine incidenten \an den verloopen dag of t heel intiem zacht gepraat over dat wat ze heel zacht als heilige, innige aandoeningen voelden opwellen in late avonduren.

Nu was Corrie getrouwd. Lydia kwam minstens tweemaal in 't jaar een poos bij haar. En hun lieve vertrouwelijke jongemeisjes-gewoonte was gebleven. Als Lydia al in bed lag bleef Cor nog een poosje na-praten en streek liefkoozend over +iet donkere haar.

Maar vanavond waren ze er niet voor in de stemmin°

Ö

Corrie had zich erg opgewonden bij dat gesprek dat uren lang geduurd had. Haar man was naar een verL .3

Sluiten