Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijk moest het heeten: jou-brief. Maar dat klinkt zoo gek! Dag An,

je Jo!

Vandorp.

. Beste Jo.

Ik dank je hartelijk voor je brief, je hebt mij daar recht veel genoegen mee gedaan. Ik herkende dadelijk in dien stijl, het opgewonden, levendige persoontje, enthousiast in de hoogste mate; en daardoor dubbel vatbaar voor genieten, maar ook voor lijden!

Jo, ik heb een gevoel, alsof ik veel ouder ben dan jij; en ik meen toch zeker te weten, dat we maar een half jaar verschillen.

Grappig, hè, dat wij met onze zoo uiteenloopende karakters, toch dadelijk sympathie voor elkaar voelden, bij onze ontmoeting op Rozenstein.

Maar dat ik zoo anders ben, is voor een groot deel te wijten aan mijn opvoeding en de omgeving waarin ik verkeer. Voor mij zijn de zorgen des levens al heel vroeg gekomen! Terwijl jij zit te droomen op je poppenkamer, zou je mij kunnen zien zitten in ons huisvertrek aan een groote ronde tafel. Een berg verstelwerk ligt naast me.

Je vraagt me zoo heel gemoedelijk, of ik denk dat men twee levens te gelijk kan lijden! —

Ik zou me waarlijk de luxe niet kunnen permitteeren, om naast het praktische leven, nog een droombestaan er op na te houden.

Weet je wat mijn taak is? — — De zorgen te helpen verlichten van moedertje. En die taak neemt al mijn

Sluiten