Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hartstocht. Het is onderlinge liefde, of, zooals men het tegenwoordig noemt: altruïsme, in tegenstelling van het individualisme (ieder voor zich). Als domineesdochter heb ik al heel jong kennis gemaakt met de nooden en het leed der aarde, en ik heb geleerd, dat men verplicht is, zooveel mogelijk te trachten den evenmensch bij te staan.

.Maar om nog eens even op het door jou aangeroerde chapiter terug te komen: Al zou ik een studie van de liefde willen maken, ik zou het niet kunnen. In de eerste plaats dient daarvoor aanwezig te zijn, een voorwerp dat zich leent tot experiment.

Ik zou wellicht verliefd kunnen worden op onzen schoolmeester-voorzanger met zijn neusstem, zijn afschuwelijk grooten mond met zwarte tanden en zijn eigenwijze kuif, even arrogant als zijn meester.

Het is een penitentie als hij een theevisitie komt maken. Hij meent alles beter te weten; en als pa het een of ander heeft gezegd, dan is het telkens: „Ja, maar, ziet u, dominee, men kan alle zaken van twee kanten beschouwen."

Of misschien zou onze dokter tot experiment kunnen dienen, met zijn rooien snuifneus en zijn witgeschuurde klompen, als het nat weer is!

Ook die zal niet gevaarlijk zijn voor mijn gemoedsrust!

Dan zijn er nog een paar ongetrouwde diakenen, de een een eerzame kruidenier en de ander een barbier!

Maar ik vergat nog te noemen, Jonkheer Ammerstol van Warmenstil.

Ja, waarlijk, beste Jo, we hebben hier op het dorp een heuschen jonkheer.

Sluiten