Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is besteed bij een boer, van wege zijn weinig solide levenswijze. Hij is de telg van een voornaam geslacht uit de residentie. Misschien ken je hem wel!

Nu, dat jonge mensch zou wel de laatste zijn, om in aanmerking te komen, wanneer ik de liefde zou willen bestudeeren.

Het is bij hem alles grof zinnelijk! Geen greintje van het hoogere schijnt bij hem overgebleven te zijn. Toen hij pas hier was, heeft hij ons een bezoek gebracht.

Den volgenden dag zond hij mij een gedicht, waarin mijn blonde lokken en mijne blauwe oogen werden bezongen. Hij stelde me voor, in den achtertuin te komen, om negen uur in den avond.

Natuurlijk werd aan die invitatie geen gevolg gegeven. Een paar dagen later kwam er weer een brief, en daarna een derde.

Het begon papa te vervelen; de brieven werden hem terug gezonden. Den nacht daarna werden wij allen uit onzen slaap opgeschrikt door een harden slag.

Met een grooten aardappel, was een der ruiten uit onze serre verbrijzeld!

Natuurlijk houden wij den jonker voor den dader!

Hij is heel dikwijls dronken. Droevig toch zoo'n verloren leven ! Ja, ik geloof, dat men zijn liefde voor mij wel een realistische mag noemen; maar ik gruw van zoo'n realisme!

Ge moet hem zien, als hij Zondags vlak tegenover mij zit in de kerk. Hij heeft geen oog van me af!

Luisterde hij maar liever, naar hetgeen pa preekt!

Ik ben er echter zeker van, dat het gesprokene niet eens tot zijn hersens doordringt!

Sluiten