Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk het meest bekend. Hij deed ook wel een beetje dwaas, want hij maakte ter eere van zijn geliefde een reis als vrouw Venus, en liet aankondigen met herauten, dat alle vorsten hem moesten komen hulde brengen. Verder liet hij verkondigen, dat hij het land zou doortrekken, bereid met ieder ridder een lans te breken, die een eerlijken strijd met hem zou willen aangaan.

Tot belooning zouden gouden ringen worden aangeboden, om te geven aan de dames der ridders.

Werd vrouw Venus overwonnen, dan zou zij naar alle windstreken een buiging maken, als een huldebewijs aan de vrouwen.

Er kwamen zóóveel ridders opdagen, dat vrouw Venus soms op één dag meer dan veertig lansen te breken had.

Overdreven in alles, was die Ulrich von Lichtenstein!

Niet tevreden met de behaalde overwinningen, dronk hij, om zijn groote liefde te betuigen, zelfs het waschwater zijner uitverkorene!

Dat kan waarlijk wel realistische liefde worden genoemd!

Hij laat zich, om interessant te zijn in haar oog, den bovenlip opereeren, hij hakte een kromgegroeiden vinger af en zendt die naar zijn vriendin, die hem bewaart en eiken dag bekijkt.

Om hare trouw te beproeven, verschijnt hij als een melaatsche, met een wortel in den mond om dezen te doen opzwellen!

In onze dagen zou men zoo'n dwaas naar Meerenberg zenden, en daar hoort hij ook eigenlijk thuis!

En toch heeft diezelfde Ulrich von Lichtenstein in zijn „Vrouwenboek" het volgende aardige versje gedicht:

Sluiten