Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vandorp.

Lieve Jo.

Dank, hartelijk dank, voor je gezelligen brief.

Niet alleen mij heeft die vermaakt, maar niet minder was het een aangename afleiding voor Henri. Ja, het was werkelijk een interessant tijdstip, toen de vereering van de vrouw haar hoogste punt bereikte, al uitte zich die vereering vaak op wat dwaze wijze!

Henri zuchtte toen ik het hem voorlas en zeide:

β€žEn nu worden we er van jongsaf aan gewend, met minachting op de vrouwen neer te zien. Wij bevelen onze zusters en de vrouwelijke dienstboden, en meenen dat zij op de wereld zijn om ons mannen te dienen!

En hoe ouder we zijn, hoe erger het wordt; tenzij een edele, reine liefde ons hart beroert. En aan hoe weinigen valt zulk een geluk ten deel! De meesten onzer gaan in hun jeugd om met vrouwen, die alles veil hebben voor geld!" β€”

Een hevige hoestbui belette hem voort te gaan. Jo, moet men geen diep medelijden hebben, met een karakter als het zijne. Veel van het gebeurde is te wijten aan de omgeving waarin hij is opgevoed! β€”

Zijn ouders zijn al een paar maal over geweest. Natuurlijk hebben zij hun dankbaarheid betuigd, dat hun zoon bij ons zoo goed wordt verpleegd.

Zijn moeder is een koele, trotsche vrouw, zijn vader een v i v e u r, dat kan men aan alles merken.

De appel is dus niet ver van den stam gevallen!

Henri toonde heel weinig vreugde, bij het zien van zijn

Sluiten