Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrouwe afbeelding te zien van de wereld der Troubadours en van den Wartburg, waar ze allen samen kwamen bij den kunstlievenden graaf Von Thüringen.

Ik zou niet alleen Tannhauser zien, maar ook Wolfram von Eschenbach, Walter van der Vogelweide, Biterolf en zooveel anderen.

De goddelijke ouverture maakte altijd diepen indruk op me; maar nu vond ik in het tekstboekje de uitlegging er van.

Het voorspel, het gezang der pelgrims, en dan de avondschemering en het wegsterven van het gezang.

O, Wagner is eenig, in het vertolken van zijn gevoelens en gewaarwordingen!

Ik trilde van genot!

En toen, de Venusberg met Tannhauser aan de voeten van de godin.

Ik zag niets dan haar verblindende schoonheid en zijn ridderlijke gestalte!

Daarna komt het afscheid van Venus en zijn heengaan en terugkeeren naar de vroegere omgeving. Eerst is hij somber gestemd; maar als Wolfram von Eschenbach hem mededeelt, dat Elizabeth von Thüringen hem liefheeft, dan stijgt een jubel uit zijn hart.

Toen het scherm was gevallen, voelde ik me, alsof ik uit een droom ontwaakte. Ik hoorde .Mies zeggen tegen Karei, dat ze het prachtig en verrukkelijk vond; maar ik zeide niets, ik k o n niets zeggen!

„Wat ben je lomp!" fluisterde Mies me in.

Ik zag nu op, en merkte dat Karei mij aankeek, maar nu wendde hij het hoofd om.

„Ik geniet, Karei, zeide ik.

Sluiten