Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach, het is me zoo goed, dat ik nu niet verkeer in het bonte gewoel der wereld, maar mijn leed kan uitschreien in de eenzaamheid. Men leert zich beter verzoenen met de ondervonden smart, als men opziet naar een luchtruim dat niet omsloten is door daken van huizen, en men kan staren naar een onbegrensden horizon!

W eet je wel, Jo, dat ik in een van mijn eerste brieven aan jou schrijf over de beoefening van het altruïsme? —

Welnu, dat soort van liefde zal ik tot richtsnoer nemen in mijn verder lfven hier op aarde.

Wat in een volgend bestaan onze taak zal zijn, ligt voor ons verborgen! Met moed den levensstaf omklemd, en den blik naar boven gericht! — En dan zal het verder wel gaan!

Door de geleden smart heb ik leeren erkennen, dat het te véél zorgen voor alles wat betrekking heeft op het ondermaandersche, ons het hoogere vaak over het hoofd doet zien!

Ik weet nu dat ons bestaan nog iets anders is, als ademen en zich bewegen !

Zich bewust worden en blijven van een heerlijke roeping, waarnaar met inspanning van alle krachten moet worden gejaagd, dat is het doel van ons bestaan.

Wees gegroet, mijn beste, en denk ook in de volheid van je geluk eens aan

je je hartelijk liefhebbende Anna.

Sluiten