Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheim dadelijk bekend! En bij haar huis nam hij deftig afscheid van haar, toen de deur open eine.

„Dag Lili."

„Dag Otto."

*

* *

Zoo een tenger, klein, kind-vrouwtje was zij, dat zij heeiveel wanhopige tranen stortte, toen hij wegging, omdat zijn verlof ten einde was. In zooveel maanden zou zij hem nu niet zien. Zij had hem dapper weggebracht met de andere meisjes, zooals zij altijd de cadetten uitgeleide deden, die lid waren van hun club. Bij dat uitgeleide waren zij heel enthousiast met veel plannen voor het eerstvolgend verlof.

Maar daarna waren de tranen gekomen, toen zij aiieen thuis was en in herinnering de verschillende kiekjes bekeek van de club. Zij stonden daar overal dicht bij elkaar. Opeens had hij heimlijk zijn arm om haar middel en er gleed een glimlach door haar tranen, toen ze bedacht, hoe zij bang was geweest, dat de anderen het zouden kunnen zien op de kiek, dat hij zijn arm om haar heen had. Maanden lang bleef hij nu weg tot het Kerstverlof. Telkens weer rolde een traan o\ er haar wang en op haar kamertje bleef ze z.tten, tot het heelemaal donker om haar geworden was, haar eenzaam blijven meer te lijden makend, door zich af te zonderen van de anderen op haar eigen kamer. Heel ernstig trok ze haar gezichtje bij de anderen, die allen wel heel vroolijk konden zijn, alleen zij niet, om haar verdriet, dat Otto weg was. Zij had uitgeregend, hoeveel dagen er voorbij zouden moeten

Sluiten