Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kussens om zich heen als een divan, peinsde en mijmerde over verschillende dingen, die haar belangrijk waren, ging dikwijls Lili's overdenken terug naar den zomeravond, waarop Otto haar gevraagd had. In haar dagboek schreef zij geheele bladzijden over hem vol.

Nu verscheurde zij dit alles.

Met die veelbelovende reis naar Indië vóór haar, was het, of al het hier bestaande niet dicht meer om haar was, ook Otto. Van hem ging zij ook weg, een groote zeereize ver.

Maar zij zou aan hem schrijven. Hij bleef ginds in Breda en over een groot jaar zou hij haar volgen.

Met driftig ongeduld scheurde zij nu het boek verder. Had zij maar gelegenheid gehad, het te verbranden. Zij begon het koud ook te krijgen zoo dicht bij het water en de dalende zon nam de zachte luwte van den dag mede. Dampen stegen op uit het water en haar zitplaats op het gras werd op den duur koel.

Zij huiverde met even een samentrekken van haar schoudertjes in het winterjaquetje, dat haar nauw omsloot met krullend zwart bont aan de kraag, die zij optrok om haar hals. In het gele zonlicht was de huidtint van haar gezichtje nog donkerder, ook de groote, bruine fluweeloogen.

Lili bedacht, dat zij zich ook haasten moest om thuis. Zij zouden thuis weer van alles te zeggen hebben, wanneer zij zoo laat terug keerde. Haar vingertjes kleumden.

Met den laatsten handvol snippers stond zij op en wierp ze weg. Toen trok ze blij, nog de laatste witte bladen los en naar beneden loopend tot vlak bij het

Sluiten