Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloote gedachte joeg de bewoners der laag gelegen polders een rilling op het lijf. Maar men moest vastigheid hebben, zekerheid — „vooruit dan, bles, ouwe knol!" Aan het raadhuis kon men echter die zekerheid nog niet verkrijgen; men bleef er nog steeds in afwachting van nadere tijding, die elke minuut kon komen.

De dijkgraaf, die gewoonlijk een sterke neiging verraadde, om de zaken van den lichtsten kant op te vatten, begon weer adem te scheppen, en stelde den burgemeester voor, om het luiden voorloopig te staken, doch heemraad Groeneveld was voorzichtiger ' en meende, dat het verstandiger was zich op het ergste voorbereid te houden, dan zich te laten overrompelen door het water, bij welke meening zich de heer Börgers aansloot, zoodat de burgemeester voorloopig geen aanleiding vond, om aan het voorstel van den dijkgraaf te voldoen. Doch toen veertig minuten later de bierkar „het Hoefijzer" uit het slechts twee uur aan deze zijde van Gevershuizen gelegen Uildam in de grootste kalmte kwam aanhotsen, en de voerman met een schaterlach verzekerde, dat hij al het water van den dijkbreuk in zijn twee holle klompen zou bergen, en toen drie kwartier later de administrateur, die met eigen oogen de waterhoogte van den Kersenpolder had willen opnemen, met de verrassende tijding terug kwam, dat de watermolens nog lustig stonden te malen, en de peilschaal in dien bewusten polder zelfs een duim val teekende met gister, en toen, om de maat vol te meten, kwart over één een reiziger in een tilbury kwam aanrijden, die zoo kersvers uit Gevershuizen arriveerde, en die den dijkstoel de stelligste verzekering gaf, dat de dijk te Gevershuizen

Sluiten