Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Knap je nu maar gauw wat op, doe je sjerp af, en dan gaan we de straat op. Dan zal ik je eerst de stad en de mooie meisjes laten zien, en dan gaan wij naar de societeit. Wil ik onderwijl je koffertje wat uitpakken?"

Max durfde geen neen zeggen, ofschoon hij het maar half prettig vond.

„Je zult er anders rare dingen uit zien komen, Jaspers, want mijn moeder heeft mij allerlei meegegeven : suiker, koffie, thee, leverworst, ik geloof zelfs ook een stuk koek

„Nu kerel, apprecieer dat maar: al die dingetjes helpen mee. O ja, één ding nog; als je me ten minste niet kwalijk neemt, als ik je een goeden raad geef."

„Natuurlijk niet; integendeel vind ik het heel pleizierig, want je hebt al genoeg gemerkt, hoe mijn handen nog verkeerd staan."

„Kijk eens hier, van Bremse, ik weet natuurlijk niet of je wat geld hebt, doch ik geloof wel haast, dat we elkaar op dat punt de hand kunnen geven; en daarom wil ik je van te voren waarschuwen, dat er hier een stuk of wat burgerjongelui zijn, heel gezellige lui, doch die nog al grof spelen. En als je het nu, zooals ik vermoed, niet velen kunt, om zoo in eens maar eens een 25 of 50 gulden te missen, neem je dan voor, om er heelemaal niet mee te beginnen, zelfs niet met een kwartje. Gewoonlijk begint het erg laag, en dan is het verleidelijk, vooral als je ziet, dat iemand veine heeft; en toch is het zoo gevaarlijk voor lui zonder geld. We hebben er hier ook een bij het bataljon, die er leelijk mee ingeloopen is: hij kon niet meer betalen, en, omdat

het recu is, dat je je speelschulden terstond afdoet,

II. 14

Sluiten