Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't licht van z'n geloof opglanzen liet. En 't was toch mooi z'n ideaal 1 Vervloekt, Waarom moest toch geloof, het heiligste, Het innigste van 's mensen ziel tot dogma Verstijven? Dogma, vader van de Twijfel 1 Wat was hij zalig, toen hij slechts geloofde En niet beredeneerde wat hij dacht 1 Hoe lieflik gleden nu noch beelden hem Door 't brein van 't allereerste, kinderlik Geloof! Onsterflik bleef toch 't mooie van Dat ideaal, betoovrend voor de mensheid ! Gelukkig hem, dat hij het tonen mocht! Dat beeld van Jezus voor z'n ogen, sliep Hij in en glanzig lichtte 't in z'n dromen.

Sluiten