Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g BI.ADZ.

108 De remvlakken moeten niet voor het verkeer dienen 133

109 Aanhechting der wagens; Dubbelwerkende remvlakken 134

HO Enkelwerkende remvlakken; Tegengewicht 135

UI Dubbelwerkende remvlakken zonder dubbel spoor 138

H2 Bediening der remvlakken; Signaalinrichtingen 138

H3 Minimum- en maximum-helling der remvlakken; Iiemstoel; Snelheid der wagens 138

H4 Algemeene opmerkingen aangaande de remvlakken; Afsluiting der

werkgalerijen 140

H5 Afsluiting van het remvlak tegen de grondgalerij; Lengte der remvlakken; Werkplaten 142

116 3. tloor schoorsteenen 143

117 IV. WE WIJZE VA1« OPVULLING 145

118 -119 V. ME VOORLOOPIGE «\DER8TEiNWG BIJ »ESf

EIGENLIJKEN AFBOUW EN HET TERUGWINNEN DAARVAN.

118 Het inbrengen der ondersteuning 146

119 Het rooven der ondersteuning 148

VI. BESCHRIJVING DER BIJ DEN AFBOUW EN HET

HAKEN DER GALERIJEN IN GEBRUIK ZIJNDE GEREEDSCHAPPEN.

120 Algemeene opmerkingen 149

121 A. Werktuigen bij het schrammen 150

Pikhouweel; Rivelaine; Lettenhouweel; Schramspies; Houweel met hamer.

122 B. Werktuigen hij het losbreken 152

Koevoet; Breekijzer; Mijnijzer; Mijnhamer; Wiggen; Mokers.

123 C. Werktuigen hij het horen en schieten 153

Boorijzer; Ruimlepel; Meelkrabber; Stamper of laadstok; Laadnaald.

124 D. Werktuigen hij het opruimen 154

Schop; Krabber; Trog; Hark.

125 E. Werktuigen hij het inbrengen der verzekering ■ 155

Bijlen; Waterpas.

126—158 HOOFDSTUK IV LUCHTVERVERSCIIING.

126-136 A. ALGEMEENE BEGRIPPEN VAN DE VENTILATIE

IN DE MIJNEN.

120 Oorzaken waardoor de lucht in de mijn ongeschikt wordt voor het gebruik.... 156

127 Noodzakelijkheid eener voldoende ventilatie 156

128 Natuurlijke ventilatie 157

129 Voordeelen cener kunstmatige ventilatie 159

130 De schadelijke invloeden 159

131 Oorzaken der belemmering van de luchtcirculatie en middelen om deze te verbeteren. 162

132 De drie hoofdregels der ventilatie 163

Sluiten