Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ BLADZ.

133 l)e regeling der luchtstroomen 164

134 Meling der luchtlioeveelheid; Anemometers; Luchtstations 166

135 Formule voor den kle'nsten totalen weerstand 166

136 Middelen om d"n weerstand te overwinnen 167

137—141 B. VENTILATIE DER VOORBEREIBINGS WERKEN.

137 Tweelingsgalerijen; Droge muren; lieschotten ol zeilen; Buizen 168

138 Voordeelen der blazende tegenover de zuigende metbode 171

139 Beschrijving van een paar bijzondere gevallen 172

140 Voordeel van de aanwezigheid van een luchtput; Methode als deze nog niet

voorhanden is -.... 173

141 Ventilatie der hellende galerijen 173

142—145 C. VENTILATIE VAN CiEHEELE MIJ NE SI.

142 Algemeene regelen, daarbij in acht te nemen 175

143 Korte vergelijking der ontginningsmethoden ten opzichte der ventilatie 176

144 Depressie en luchtsnelheid 177

145 Vergelijking der zuigende en blazende ventilatie 178

146 -156 D. MIDDELKN TOT MET VERKRIJGEN VAN

VENTILATIE.

146—155 a. Veiili lal oren.

146 Indeeling der ventilatoren 180

147 I. JjucHtzuiffpotnpen 180

148 3. Lucht trommels 180

Ventilatoren van Fabry en Roots.

149—150 3. Centrifugaal ventilator en.

149 Principe; Beweging der lucht 182

150 Grootte van ventilator en vorm der vleugels 184

151 4. Schroef ventilatoren 185

152 Ventilatoren voor handbeweging 186

153 Verandering van zuigende in blazende ventilatoren 186

154 I». Biiielitovens 186

155 c. Ventilatie door afkoeling 189

156 «I. Ventilatie «looi* sloom of' samenge¬

perste lucht 190

157 E. RESl'ME VAN HETGEEN BIJ BE VENTILATIE IS

IN ACHT TE NEMEN 190

158 F. HE PLAATS VAN HEN LICIITI'UT 192

159—164 HOOFDSTUK V. VERLICHTING-

159 Open mijnlampen 194

160 Eerste veiligheidslampen 195

161 Latere veiligheidslampen 196

162 Velschillende sluiting der veiligheidslampen 198

Sluiten