Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ BLADZ.

216-219 B. DE AFVOER VAX HET WATER IX DE MIJX.

216 Afvoer van het water in de galerijen 259

217 Waterafvoer door stollen 260

218 Waterkolommachines 261

219 Omzetting van de kracht van het neervallende water in nuttigen arbeid 262

220—233 V. DE OPVOER VAX HET WATER DOOR DEX

«IJM'IT.

220—226 a. De zuig-, l»ef- en perspompen.

220 Pompen met doorboorden zuiger 263

221 Verschil tusschen zuig- en hefpomp; Enkelwerkende pompen 263

222 Pompen met niet-doorboorden zuiger; Perspompen; Dubbelwerkende pompen. 264

QCi

223 Plungerpompen

224 Reden waarom men in diepe pulten meerdere pompen boven elkaar aanbrengt. 265

225 Voorwaarden waaraan de mijnpompen moeten voldoen 265

226 Beschrijving van den gang eener plungerperspomp 266

227—250 I». De ondertleelen eener uiijnpompinrichting.

227 Algemeene opmerkingen.. 268

228 Buizen en kleppen 269

229 Plunger; Verbinding van zuig- en stijgbuis 270

971

230 De pompslangen

231—253 e. De wateropvoeriuaeliines.

231 Indeeling; Inrichting der roteerende machines 273

232 Inrichting der balansmachines 274

233 De Rittinger-pomp 277

234—237 HOOFDSTUK IX. DE ONGELUKKEN IN DE MIJN.

234 Welke ongelukken bedoeld worden 279

235 Brand 279

236 Ontploffingen 281

237 Watervloeden 282

238—247 HOOFDSTUK X. HET AFDIEPEN EN VERZEKEREN EN DE INRICHTING DER MIJNPUTTEN.

238—259 I. Het afdiepen.

238 Algemeene methode •_ 283

239 Het maken van een put van beneden naar boven 285

240 II. Gedaante en grootte der putdoorsnede. 287 241—244 III. De houten verzekering.

241 Inrichting der voorloopige betimmering 288

Sluiten