Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S 1LADZ.

242 Inrichting der blijvende verzekering 289

243 Picoteeren en cnveleeren in hout 290

244 Algemeene regelen bij een betimmering in acht te nemen 291

245 ■¥. Ue gemetselde bekleeding 291

246 W. De ijzeren verzekering 294

247 ¥1. De inrichting der mijnputten 294

248-279 HOOFDSTUK XI. ZUIVERING.

248 Noodzakelijkheid eener zuivering bij de meeste nuttige mineralen 297

249 Grondbeginselen der zuivering 298

250-271 I. DE ZCIVERI9TC DER ERTSEV

250—259 A. liet rune produet.

250 a. De rooster scheiding 299

251 —253 b. De handscheiding.

251 De voorscheiding 300

252 De zuiverscheiding 301

253 Tot hoever de handscheiding wordt uitgestrekt 302

254—255 c. De klasseering.

254 Noodzakelijkheid eener voorafgaande verbrijzeling van de bij de

handscheiding verkregen onzuivere producten 302

255 Begrip van klasseeren en sorteeren; Klasseertrommels 303

256—259 d. De verbrijzeling.

256 Steenbrekers 304

257 Walsen 306

258 Stampers 307

259 Slingermolens; Kogelmolens 308

260—271 D. De verbrijzelde producten.

260 Indeeling dier producten en algemeene gang der zuivering er van 309

261—264 a. De zuivering van het ertsklein.

261 1. De klasseering 309

262—264 2. Ds sorteering.

262 Principe der sorteering 310

263 Principe der zetmachines; Indeeling er van 311

264 Beschrijving eener zelfwerkende zetmachine 312

265—270 b. De zuivering van het ertszand en ertsslih.

265—266 1. De sorteering.

265 Verhouding tusschen volume en doorsnede der mineraal- en

gesteentekorrels; Valsnelheid 312

266 Trecbterapparaten 313

267—269 • 2. De klasseering.

267 Principe der klasseering; De werktuigen 314

268 Zandzetmachines 315

Sluiten