Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde lampen te beschrijven en wij zullen ons bepalen tot die van Müteler, welke in fig. 173 in doorsnede is voorgesteld, en tot de beste behoort.

Zij is samengesteld uit een oliereservoir A met een brander b en pitregelaar c, (') waarop een cilinder dd van kristalglas rust. Van boven is deze gesloten door een horizontaal metaalgaas (diafragma) ee, dat op het glas door een koperen ring r wordt vastgehouden. Dit diafragma is in het midden doorbroken door een kegelvormigen schoorsteen s, die aan het ondereinde wat verwijd is en daar op een bepaalden afstand boven de pit reikt. Op het deksel rust verder nog aan den rand een van boven gesloten gazen omhulsel, dat het bovenstuk van den schoorsteen omvat, terwijl het geheel door een samenstel van koperen spijlen of staven pp (garnituur) omringd is, die op het reservoir zijn geschroefd door middel van een bus.

De voor de verbranding noodige lucht komt door het gazen omhulsel binnen, strijkt door het diafragma, daalt tot op de pit en stijgt door den schoorsteen naar boven. Komt nu een explosief mengsel in de lamp zoo zal de ontploffing in den glazen cilinder plaats vinden die zich dientengevolge met koolzuurgas vult (§ 130), welk gas langs de pit moet strijken en dus de vlam uitdooft.

Een bezwaar tegen de Müselerlamp is dat de vlam ook uitgedoofd wordt indien de lamp een hellenden stand verkrijgt. De punt van de vlam stijgt dan niet meer in maar naast den schoorsteen omhoog, en tengevolge daarvan wordt de boven beschreven loop van den luchtstroom omgekeerd, zoodat in het geheel geen lucht kan binnendringen.

Doch daartegenover staat, dat de werkman met eenige oefening zeer goed de lamp steeds in den normalen stand kan houden, en dat juist door het uitgaan van het licht een scheuren van den glazen cilinder niet kan intreden, wat bij andere soorten lampen maar al te dikwijls voorkomt door de ongelijke verwarming van het glas in den hellenden stand, en natuurlijk in een werkelijk ontplofbare atmosfeer gevaar kan opleveren.

Het lichtgevend vermogen dezer lamp is door het aanwezig zijn van den schoorsteen niet zoo groot als bij andere soorten. Men heeft dit trachten te verhelpen, door onder aan den schoorsteen een vrij wijd uitloopend kegelvormig omhulsel van glas (g in fig. 176) aan te brengen, dat van onder op drie schuine staafjes rust en dus den toegang der lucht tot de pit niet belemmert. Daardoor kan de schoorsteen hooger worden opgetrokken en wordt tegelijk het lichtgevend vermogen sterker, terwijl de lamp scheef gehouden kan worden

(*) Een onder en boven bijna rechthoekig omgebogen ijzeren staafje, dat in vertikalen zin verschuifbaar is en om zijn as kan draaien.

Sluiten