Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk verkiest men echter de methode II, waar die lange extrakabel wegvalt, en tegenover de methode I alleen de ruimte voor de machine is uit te breken en geen hinder wordt ondervonden van rook en brandbare gassen. De uitgeblazen stoom wordt öf in een reservoir afgekoeld, óf hier en daar ook wel tot versterking der ventilatie gebruikt. Het groote nadeel der methode is de noodzakelijkheid eener lange stoomleiding, waarmede natuurlijk altijd een groot verlies aan spanning en hoeveelheid (door condensatie) is verbonden. Deze stoomleiding (door ijzeren buizen) moet liefst door een der putten worden gebracht voor den uilgaanden luchtstroom, omdat anders de verwarming de ventilatie zou tegenhouden; daarenboven moet zij worden voorzien van inrichtingen, waardoor een uitzetten of inkrimpen der leiding door de temperatuursveranderingen zonder gevaar mogelijk is; ten slotte wordt de leiding op een zeer zorgvuldige wijze door verschillende stoffen omhuld, ten einde het warmteverlies door uitstraling gering te doen zijn.

De methode IV, dus een gescheiden opstelling van kracht- en arbeidsmachine (waarbij dan alleen de laatste in de mijn wordt geplaatst) is op verschillende wijzen uitgevoerd. Het groote voordeel tegenover de methode II is dat de stoomleiding vervalt, daarentegen is het noodig de beweging der eene machine op de andere over te brengen. Hierbij komen de gewone middelen b. v. assen, tandraderen, enz. om den veel te grooten afstand niet in aanmerking, en heeft men alleen het principe der riemschijven in dier voege toegepast, dat door de krachtmachine met behulp van een schijf een kabel zonder eind wordt bewogen, die door den put tot aan de grondgalerij loopt, en daar door een tweede schijf de arbeidsmachine in beweging brengt. Geschiedt het vervoer met zwevenden ketting of kabel zonder eind zoo kan ook de laatste machine geheel wegblijven en heeft men eigenlijk de methode III in gewijzigden vorm terug.

Andere gebruikelijke middelen ter overbrenging zijn nog:

a. electriciteit; hierover niet nader;

b. samengeperste lucht; een stoommachine beweegt een compressor (pomp tot het samenpersen of comprimeeren van lucht) en deze perst de lucht in een reservoir; van hieruit loopt een buisleiding door den put naar de in de mijn opgestelde arbeidsmachine, die als een gewone stoommachine geconstrueerd kan zijn, en de lucht uit de buis naar male der behoefte verbruikt. De uitgeblazen lucht kan de ventilatie versterken. Voordeelen: het vermijden van een verhoogde temperatuur die bij stoommachines zeer aanzienlijk kan zijn; geen verlies aan spanning door afkoeling; gemakkelijke aanvoer der lucht die, waar de arbeidsmachine aan voortdurende ver-

Sluiten