Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Aan de uiteinden C en C' hangen 2 balken (ladders) C D en C D vertikaal in den put waar zij evenals de kooien door klauwen of rollen langs geleiders gevoerd worden. Zij zijn bij C en C' ten opzichte van A l> C en A' B' C' beweegbaar, zoodat zij steeds vertikaal blijven, en op bepaalde afstanden,

b. v. van 2 Meter, met treden 1, 2, 3 abc voorzien. De stang S

wordt aan de kruk eener machine of van een waterrad verbonden, zoodat zij een heen- en weergaande beweging verkrijgt.

Het toestel is in flg. 210 bij den uitersten stand rechts der stang S voorgesteld, waarbij dus a juist aan de putmonding is. Bij de volgende beweging van S naar links gaat C' D' naar beneden en D C naar boven. Is de grootte dier verplaatsing juist gelijk aan den afstand tusschen 2 treden, dan zal in den uitersten stand links van S (fig. 206) 1 aan de putmonding zijn, en a tegenover 2 komen. Nu wordt S weer naar rechts bewogen; aan het einde dier beweging komt 2 tegenover c; bij de volgende c tegenover 4, enz.

Gaat dus een werkman oorspronkelijk op a staan, en stapt hij na eiken slag over op de correspondeerende trede van de andere ladder, dan komt hij na één slag op 2, na twee slagen op c, na drie slagen op 4, enz.: m. a. w. hij daalt alleen door overstappen telkens 2 Meter. Terwijl a naar beneden gaat, komt 1 naar boven en kan ook hierop een werkman plaats nemen, daarna weer een op a die vervolgens bovenkomt, enz. Er kunnen dus tegelijkertijd zooveel werklieden vervoerd worden als er treden op de ladders zijn; bij slagen van 2 Meters dus juist zooveel man als de put Meters diep is.

§ 907. SNELHEID VAN VERVOER. Dat het vervoer op deze wijze zeer snel gaat, kan blijken uit de oplossing der volgende vraag: hoeveel tijd is er noodig om 600 man door een put van 600 M. diepte te vervoeren?

a. stellen wij een kooi met één étage, die met een snelheid van 5 M. per seconde bewogen wordt, en waarin 12 man tegelijk kunnen plaats nemen. Voor het instappen der manschap stellen wij 10 seconden oponthoud.

Wij hebben dan

600 / 600 \

— ( — -f 10 = 6B00 seconden voor het vervoer;

12 \ 5 /

b. de treden der ladders stellen wij op 2 M. afstand en de gemiddelde snelheid der ladders 0.6 M. per seconde. Een oponthoud heeft hierbij niet plaats. Er zijn dan 600 treden dus als de eerste man ondergekomen is, is de laatste juist aangetreden. Het geheele vervoer duurt derhalve

/ 600 \

( — ) 2 = 2000 seconden,

\ 0.6 /

Sluiten