Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer in de afzetting veel klei voorhanden is, kan dit zoo compact zijn dat de enkele waterstroom niet voldoende is de massa uit elkaar te doen gaan. Daar deze klei echter niet zelden rijk aan goud is, bezigt men dan dikwijls roerapparalen, bestaande uit een langwerpigen bak, waarin een met een aantal spaken voorziene as (in de lengte) kan draaien, die, door een machine of waterrad in snelle beweging gebracht, de in den bak gestorte kleimassa om zoo te zeggen oplost; het troebele water wordt dan als boven is beschreven verder verwasschen.

Natuurlijk zou men ook andere in stroomafzettingen voorkomende nuttige mineralen op dezelfde wijze als boven is aangegeven kunnen behandelen, en in principe geschiedt dit ook; de hooge waarde van het goud maakt echter hierbij een veel zorgvuldiger bewerking wenschelijk dan b. v. bij tinsteen en andere mineralen.

Sluiten